ANALYS EKONOMI

MED FOKUS PÅ RISKHANTERING, DIGITALISERING, IT OCH AFFÄRSMÖJLIGHETER